Εξωδικαστικός Συμβιβασμός , νόμος 4469/2017


Ρυθμίστε τις οφειλές προς όλους τους πιστωτές σας και να κάντε ξανά βιώσιμη την επιχείρησή σας  

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Υποβολές φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3, Ν) και υπολογισμός του εκκαθαριστικού με ακρίβεια

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, νόμος 4308/2014 \

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων όλων των οντοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση ΕΛΠ.

ΕΣΠΑ 2014-2020 

Ενημερωθείτε σε εμάς για τα διαθέσιμα προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και για αυτά που αναμένονται να ανοίξουν και σας αφορούν.

Εργατικά Ασφαλιστικά

Πλήρης διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας που περιλαμβάνει ακριβή υπολογισμό μισθοδοσίας, ασφάλισης και φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Start -ups

Ολοκληρωμένες λύσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Πείτε μας την ιδέα σας και εμείς θα σας δώσουμε όλες τις χρήσιμες συμβουλές και θα αναζητήσουμε τυχόν χρηματοδότηση.

Ψηφιακό Γραφείο

Εκσυγχρονίστε μαζί μας την επιχείρησή σας με σύγχρονα λειτουργικά προγράμματα συνδέοντας την εμπορική με την λογιστική λειτουργία της έχοντας συνεχή ενημέρωση για όλα τα οικονομικά στοιχεία με μικρότερο κόστος και λιγότερο χρόνο

Προγράμματα Κοινωνικών Παροχών

Δείτε εάν δικαιούστε κάποιο από τα προγράμματα του ΟΠΕΚΑ και ΗΔΙΚΑ όπως το ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΕΙΣΌΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ, το ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ Σ ΠΑΙΔΙΟΎ (Α21), το ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ, το ΕΠΊΔΟΜΑ ΣΤΈΓΑΣΗΣ και το ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΟΙΚΙΑΚΌ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ της ΔΕΗ και υπολογίστε με ακρίβεια το ποσό.

Φοροτεχνικές Συμβουλές

Απευθυνθείτε σε εμάς για να σας δώσουμε χρήσιμες συμβουλές σε θέματα φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων, όπως η κάλυψη τεκμηρίων, οι φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού, φορολογικοί έλεγχοι, φορολογία ακίνητης περιουσίας κτλ.

Διεύθυνση:
Κύπρου 81 και Απ Παύλου, Κόρινθος
Τηλέφωνα: 2741 0 72015 - 75140
entaxis.me