ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡ ΔΗΛΩΣΗΣ

Κατεβάστε τις υπεύθυνες δηλώσεις για μη υποβολή της φορολογικής δήλωσης

ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κατεβάστε την δήλωση ακινησίας του οχήματός σας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κατεβάστε το έντυπο Μ1 για την απόδοση ΑΦΜ ή την μεταβολή ατομικών στοιχείων στο τμήμα Μητρώο της ΔΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Κατεβάστε το έντυπο Μ7 για την δήλωση σχέσεων φορολογούμενων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Δείτε ποίες συναλλαγές απαιτούνται για να διατηρηθεί η μείωση φόρου

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΟΥ

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης (Π) προς την ΔΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Χρήσιμο έντυπο για συμπλήρωση ατομικών στοιχείων εργαζομένου

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Δείτε και εκτυπώστε ένα πρότυπο βιβλίων αδειών απαραίτητο για την επιχείρησή σας.

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Έντυπο για την γνωστοποίηση επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης σύμφωνα Ν. 3846/2010

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Έντυπο για δήλωση στοιχείων εργοδότη για την απασχόληση εργαζομένου

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ένα χρήσιμο και απαραίτητο πρότυπο έντυπο Ατομικής Σύμβασης Απασχόλησης.

ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Δείτε και εκτυπώστε το ειδικό βιβλίων υπερωριών απαραίτητο για την επιχείρησή σας. 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2022

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Έντυπο στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι κρατήσεις και το ύψος του καθαρού μισθού

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Χρήσιμο έντυπο για να συμπληρώσει ο εργαζόμενος για να την χορήγηση άδειας.

ΟΡΟΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πολύ χρήσιμο έντυπο για την γνωστοποίηση ή τροποποίηση όρων σύμβασης μερικής απασχόλησης

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

Δείτε συνοπτικά χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις την περίοδο του κορονοιού

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

Πολύ χρήσιμος οδηγός για τα αγροτικά εισοδήματα από την ΑΑΔΕ. 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εκτυπώστε την Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 01/01/2020

Δείτε και επιλέξτε την ασφαλιστική κατηγορία για το 2020 και δείτε ενδεικτικά την σύνταξη για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Α21

Μπορείτε να δείτε εδώεάν δικαιούστε οικογενειακό επίδομα και το ποσό που αναμένεται να λάβετε 

Start up

Ήρθε η ώρα να ιδρύσετε την δική σας επιχείρηση. Δείτε τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

ΚΕΑ KΟΙΚΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δείτε συνοπτικά τις προϋποθέσεις και τις παροχές του προγράμματος 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Δείτε συνοπτικά χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τους ελ. επαγγελματίες την περίοδο του κορονοιού

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Δείτε συνοπτικά πως μπορείτε να ρυθμίσετε της οφειλές σας προς όλους σας τους πιστωτές

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΑΓΑΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Δείτε τις προϋποθέσεις και χρήσιμους πίνακες σχετικά με το επίδομα ενοικίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ ΟΑΕΔ)

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Δείτε συνοπτικά το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Όλες οι χρήσιμες συμβουλές για το πρόγραμμα που αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από ουσίες, Αποφυλακισμένων 

Δείτε συνοπτικά το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών

Δείτε συνοπτικά το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού 

Δείτε συνοπτικά το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο απευθύνεται σε εργοδότες για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Όλες οι χρήσιμες συμβουλές για το πρόγραμμα που αφορά τις δαπάνες για την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Επίσης, δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.